Kitabevim.az-da 2017-ci ildə ən çox satılan kitablar
29.12.17

Kitabevim.az kitab mağazaları şəbəkəsi 2017-ci ildə Azərbaycanda ən çox satılan kitabların siyahısını təqdim edir.

Ən çox satılan yerli ədəbiyyat:

1. Müşfiq XAN. “Ünvansız sevgi”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri.
2. Mişkinaz Cavid, Turan Cavid. “Cavid haqqında xatirələr”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
3. Pərvin. “Sevdim səni”. Esselər. “XAN” nəşriyyatı.
4. Rövşən Abdullaoğlu. “Bu şəhərdə kimsə yoxdur”. Roman. “Qədim Qala” nəşriyyatı.
5. Salam Qədirzadə. “Qış gecəsi”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
6. Rövşən Abdullaoğlu. “Relslər üzərində uzanmış adam”. Roman. “Qədim Qala” nəşriyyatı.
7. Cəlil Məmmədquluzadə. “Xatiratım”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
8. Dədə Qorqud. Dastan. “Hədəf” Nəşrləri.
9. Varis. “Əzilmiş fotoşəkillər”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri.
10. Elxan Elatlı. “Məhəbbətin gizli kodu”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı.
11. Dilqəm Əhməd. “Mühacirlərin dönüşü”. Araşdırma. “Teas Press” nəşriyyat evi.
12. Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi”. Xəmsə. “Hədəf” Nəşrləri.
13. Cəmşid Əmirov. “Brilyant məsələsi”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
14. Dimes Hak. “Şah Xətai: Şiə, Səfəvi, yoxsa qızılbaş?”. Araşdırma. “XAN” nəşriyyatı.
15. Elxan Elatlı. “On dördüncü adam”. Roman. “Teas Press” nəşriyyat evi.
16. Əzizə Cəfərzadə. “Bakı 1501”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
17. Sona Cabbarlı. “Onu kim unudar”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
18. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “İki od arasında”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
19. Məmməd Səid Ordubadi. “Qılınc və qələm”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
20. İlham Tumas. “Dünyanın gizli ocağı Vatikan”. Araşdırma. “XAN” nəşriyyatı.
21. Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
22. Məsudə Cabbar. “Oynadığımız son oyun”. Kitab Klubu.
23. Tamerlan İsmayılzadə. “Canparəm”. Esselər. “XAN” nəşriyyatı.
24. Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
25. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “Studentlər”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
26. İsa Muğanna. “Məhşər”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
27. Şəmil Sadiq. “Odərlər”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
28. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “Bir cavanın dəftəri”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
29. Səməd Vurğun haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
30. Üzeyir Hacıbəyli haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
31. Əzizə Cəfərzadə. “Bakı rüzgarı”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
32. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. “Qələm” nəşriyyatı.
33. Müşfiq XAN. “Sonuncu hədiyyə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
34. Müşfiq XAN. “Yalnızlığın bal ayı”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
35. Rövşən Abdullaoğlu. “Çətin olsa da həyat davam edir”. Roman. “Qədim Qala” nəşriyyatı.
36. Rüstəm Behrudi. “Şaman duasından dar ağacına”. Şeirlər. “XAN” nəşriyyatı.
37. Salam Qədirzadə. “Sevdasız aylar”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
38. Sevinc Elsevər. “Donu qırmızı”. Roman və hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
39. Dilqəm Əhməd. “Fərqlilər”. Araşdırma. “Teas Press” nəşriyyat evi.
40. İsa Muğanna. “İdeal”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
41. Nizami Gəncəvi. “Leyli və Məcnun”. Xəmsə. “Hədəf” Nəşrləri.
42. Almas İldırım haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
43. Salam Qədirzadə. “Kəndimizdə bir gözəl var”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
44. Əliağa Şıxlinski haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
45. Həsən Seyidbəyli. “Cəbhədən cəbhəyə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
46. Məmməd Səid Ordubadi. “Həyatım və mühitim”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
47. Əzizə Cəfərzadə. “Gülüstandan öncə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
48. Fridrix Bodenştedt. “Mirzə Şəfi haqqında xatirələr”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
49. Nizami Gəncəvi. “İsgəndərnamə”. Xəmsə. “Hədəf” Nəşrləri.
50. Nargis. “Beklenen dolunay”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.

Ən çox satılan tərcümə ədəbiyyatı:

1. Qriqori Petrov. “Ağ zanbaqlar ölkəsi”. “XAN” nəşriyyatı.
2. Co Navarro, Marvin Karlins. “Bədən dili”. “XAN” nəşriyyatı.
3. Artur Konan Doyl. “Son hadisə”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
4. Fridrix Nitsşe. “Dəccal”. “XAN” nəşriyyatı.
5. Artur Konan Doyl. “Polkovnikin ölümü”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
6. Artur Konan Doyl. “Gümüşü şimşək”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
7. Ziqmund Freyd. “Bir illüziyanın gələcəyi”. “XAN” nəşriyyatı.
8. Artur Konan Doyl. “Detektiv ölüm yatağında”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
9. Artur Konan Doyl. “Boskomb vadisinin sirri”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
10. Artur Konan Doyl. “Subay zadəgan”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
11. Hüseyn Nihal Atsız. “Bozqurdlar ölür, dirilir”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
12. Paula Hokins. “Qatardakı qız”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
13. Banin. “Qafqaz günləri”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
14. Brian Treysi. “Siz dəyərlisiniz”. “XAN” nəşriyyatı.
15. Entoni Robinz. “İçindəki divi oyat”. “XAN” nəşriyyatı.
16. Xalid Hüseyni. “Çərpələng uçuran”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
17. Robert Kiosaki. “Varlı ata, Kasıb ata”. “Qanun” nəşriyyatı.
18. Teodor Drayzer. “Amerika faciəsi”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
19. Piter Ceyms. “Ölüm qədər sadə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
20. Fərəh Pəhləvi. “Xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı.
21. Orhan Pamuk. “Qırmızısaçlı qadın”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
22. Hüseyn Nihal Atsız. “Ruh adam”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
23. Fyodor Dostayevski. “Yeraltından qeydlər”. “Qanun” nəşriyyatı.
24. Pərinuş Sənii. “Mənim payım”. “Qanun” nəşriyyatı.
25. Paulo Koelyo. “Kimyagər”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
26. Piter Kouter. “İnandırmaq və təqdim etmək”. “XAN” nəşriyyatı.
27. Andrey Kosenko. “İdeal yaddaş üçün 5 addım”. “XAN” nəşriyyatı.
28. Xalid Hüseyni. “Min möhtəşəm günəş”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
29. Cek London. “Hekayələr”. “XAN” nəşriyyatı.
30. Stiven Hokinq. “Zamanın daha qısa tarixi”. Elmi-kütləvi. “Parlaq İmzalar” nəşriyyatı.
31. Riçard Kapuçinski. “Şahənşah”. “Fikir Sexi” nəşriyyatı.
32. Corc Oruell. “1984”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
33. Orhan Qaravəli. “Tanıdığım Nazim Hikmət”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
34. Harriyet Biçer Stou. “Tom dayının daxması”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
35. Əziz Nesin. “Damda dəli var”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
36. Allan və Barbara Piz. “Bədən dili”. “Qanun” nəşriyyatı.
37. Deyl Kornegi. “Dostları necə qazanmalı və insanlara necə təsir etməli?”. “Qanun” nəşriyyatı.
38. Dmitriy Qluxovski. “Metro 2033”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
39. Svetlana Alekseyeviç. “Müharibə qadın simalı deyil”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
40. Aqata Kristi. “On zənci balası”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
41. Harvard Biznes Məktəbi. “Karyeranı yönəltmək”. “Hədəf” Nəşrləri.
42. Mixail Bakunin. “Tanrı və dövlət”. “XAN” nəşriyyatı.
43. Napaleon Hill. “Düşün və varlan”. “Qanun” nəşriyyatı.
44. Harvard Biznes Məktəbi. “Rəhbərliyi idarə etmək”. “Hədəf” Nəşrləri.
45. Falih Rıfkı Atay. “Atanız Atatürk”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
46. Viktor E.Frankl. “İnsanın məna axtarışı”. “Harmoniya” Psixologiya Mərkəzi.
47. Aqata Kristi. “Şərq ekpresində qətl”. “Alatoran” yayınları.
48. Mumin Sekman. “Hər şey səninlə başlar”. “Qanun” nəşriyyatı.
49. Yuval Noah Harari. “Sapiens. Bəşəriyyətin qısa tarixi”. “Qanun” nəşriyyatı.
50. Fyodor Dostoyevski. “Cinayət və cəza”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.

Ən çox satılan uşaq ədəbiyyatı:

1. Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”. Roman. “Parlaq imzalar” nəşriyyatı.
2. Qasım bəy Zakir. “Hekayə və təmsillər”. “Hədəf” Nəşrləri.
3. Qasım bəy Zakir, “Uşaqların baharı”. “Hədəf” Nəşrləri.
4. “Koroğlu”, uşaqlar üçün işlənmiş versiya. “Hədəf” Nəşrləri.
5. “Nağıllar”. Hecalı. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı.
6. “Dahilərdən 30 nağıl”. “Qələm” nəşriyyatı.
7. Canni Rodari. “Celsomino yalançılar ölkəsində”. Roman. “Alatoran” yayınları.
8. Kayum Nasiri. “Əbuəlisina”. “Hədəf” Nəşrləri.
9. Harper Li. “Bülbülü öldürmək”. Roman. “Bakumoz” nəşriyyatı.
10. Anna Qavalda. “35 kiloqram ümid”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri.
11. Ernest Seton-Tompson. “Heyvanlar haqqında hekayələr”. “Hədəf” Nəşrləri.
12. Jostein Gaarder. “Sofinin dünyası”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
13. Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
14. “Nağıllar”. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı.
15. Nazilə Cavadbəyli. “Balaca qırmızı balıq”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
16. Mark Tven. “Şahzadə və dilənçi”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
17. Viktor Hüqo. “Səfillər”, uşaqlar üçün işlənmiş versiya. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
18. Səməd Behrəngi. “Balaca qara balıq”. “Qanun” nəşriyyatı.
19. Jül Vern. “Sirli ada”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
20. Coan Roulinq. “Harri Potter və sirlər otağı”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
21. Coan Roulinq. “Harri Potter və Azkaban məhbusu”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
22. Coan Roulinq. “Harri Potter və Olov qədəhi”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
23. Robert Louis Stevenson. “Dəfinələr adası”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
24. Astrid Linqdren. “Uzuncorab Peppi”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
25. Coan Roulinq. “Harri Potter və fəlsəfə daşı”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
26. Jül Vern. “Kapitan Qrantın uşaqları”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
27. Çarlz Dikkens. “Oliver Tvistin macəraları”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
28. Astrid Linqdren. “Balaca və Karlson”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
29. “Çil toyuq və siçan balaları”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
30. Aleksandr Balyayev. “Amfibiya adam”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
31. “Göyçək Fatma”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
32. Daniel Defo. “Robinzon Kruzo”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
33. Hans Xristian Anderson. “Nağıllar”. “Qanun” nəşriyyatı.
34. Qrim qardaşları. “Sehrli nağıllar”. “Qanun” nəşriyyatı.
35. “Azərbaycan nağılları”. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı.
36. “Heraklın 12 qoçaqlığı”. “Altun” nəşriyyatı.
37. “Basat və Təpəgöz boyu”. “Hədəf” Nəşrləri.
38. “Bamsı Beyrəyin əsirlikdən qaçması boyu”. “Hədəf” Nəşrləri.
39. “Yeni Uşaq Ensiklopediyası”. “Qanun” nəşriyyatı, “Əli və Nino” nəşriyyatı.
40. Herbert Uells. Hekayələr. “Altun” nəşriyyatı.
41. Conatan Svift. “Qulliverin səyahəti”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
42. Mark Tven. “Tom Soyyerin macəraları”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
43. Vladimir Suteyev. “Alma”. “Altun” nəşriyyatı.
44. “Mənim ilk nağıllarım”. “Alatoran” yayınları.
45. Jül Vern. “On beş yaşlı kapitan”. “Altun” nəşriyyatı.
46. Hektor Malo. “Ailəsiz”. “Qanun” nəşriyyatı.
47. Mikayıl Müşfiq. “Şəngül, Şüngül, Məngül”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
48. “Cırtdan”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
49. “Ələddinin sehrli çırağı”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
50. Mark Tven. “Heklberri Finnin macəraları”. “Altun” nəşriyyatı.

Yenililklər
23.01.18
Moskvada Qara Qarayevin 100 illik yubileyi qeyd olunacaq
23.01.18
Qırğızıstanda “Dünya Aytmatovu oxuyur” fləşmobu işə salınıb
23.01.18
“Azərbaycan xalçaları” jurnalının növbəti nömrəsi çap edilib
22.01.18
Şükran Yarğı - Kainata ağaç dikip çiçek ekip seherlerde
22.01.18
Mayıl B. Əsgərov - Dilçilərə hücum edən dillilərə məsləhət
22.01.18
“Bu kitab qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilsin” - TƏKLİF
22.01.18
Elza İbrahimovanın 80 illik yubileyi keçiriləcək
22.01.18
Mirzəcəlilşünaslığa dəyərli töhfə
22.01.18
Gülnar Səma - Şəfa Vəlinin “Poçtalyona məktub”u
19.01.18
İsa Həbibəyli: Orfoqrafiya qaydalarının birmənalı qarşılanmaması bizim komissiyanı qətiyyən narahat etmir
19.01.18
“Orfoqrafiya qaydalarının müzakirəsi adı altında Dilçilik İnstitutuna hücum etməyə lüzum yoxdur”
19.01.18
Rəşad Məcid: “Sahil” bağı “Cümhuriyyət” bağı adlandırılsın”
19.01.18
Heydər Əliyev Mərkəzində Aleksey Beqovun fərdi sərgisinin açılışında iştirak edib
19.01.18
"Qarabağ əsrlərin salnaməsi" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib
19.01.18
“Yapı Kredi Yayınları” 5000-ci kitabını Nazim Hikmətə həsr edib
18.01.18
Çarlz Bukovskinin “Hollivud” romanı çap olunub
18.01.18
“İçərişəhər” qoruğu ədəbiyyat müsabiqəsi elan etdi
18.01.18
Yazıçı Nahid Hacızadə vəfat edib
18.01.18
Xalq artisti Böyükağa Məmmədov dünyasını dəyişib
17.01.18
Nizami Cəfərov - Böyük ədəbiyyat müəllimi
17.01.18
Anarın Türkiyədə yeni kitabı nəşr edilib.
16.01.18
Xuraman Hüseynzadə - Qatır Qulam
16.01.18
Şəhriyar - milli birlik və həmrəylik şairi kimi
16.01.18
Kaşqari mükafatı Serhat Kabaklıya verildi
16.01.18
“Qobustan” sənət toplusunun 2017-ci il üçün son nömrəsi çapdan çıxıb
15.01.18
Tramp öz haqqında yazılan "Od və qəzəb" kitabının müəllifini "psixi xəstə" adlandırıb
15.01.18
“Çölçü” filmi daha bir beynəlxalq mükafata layiq görülüb
08.01.18
Dünya şöhrətli elmi-fantastik əsər təqdim ediləcək
01.01.18
Şərif Ağayarın hekayəsi - Qoluyox
29.12.17
Kitabevim.az-da 2017-ci ildə ən çox satılan kitablar
29.12.17
Gənc Tamaşaçılar Teatrının yanvar repertuarı maraqlı tamaşalarla zəngindir
29.12.17
Flora Qasımova və Rauf Babayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib
28.12.17
Rsm Qrc - Prosto. Rok-poeziya
28.12.17
Yaradıcı peşələrin sahibləri ən çox hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar?
28.12.17
Qanun Nəşrlər Evində 2017-ci ildə nəşr olunan 100 kitab
27.12.17
“Ozan” elm və sənət toplusu nəşrə başladı
27.12.17
Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poemasının II hissəsi Özbəkistanda çap edilib
27.12.17
Üçcildlik “Azərbaycan teatr ensiklopediyası”nın təqdimatı olub
26.12.17
Nəriman Əbdülrəhmanlıya “Şərəf” medalı verildi
26.12.17
Səxavət Sahil - Postmodern sənətin estetikası
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.