Kitabevim.az-da 2017-ci ildə ən çox satılan kitablar
29.12.17

Kitabevim.az kitab mağazaları şəbəkəsi 2017-ci ildə Azərbaycanda ən çox satılan kitabların siyahısını təqdim edir.

Ən çox satılan yerli ədəbiyyat:

1. Müşfiq XAN. “Ünvansız sevgi”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri.
2. Mişkinaz Cavid, Turan Cavid. “Cavid haqqında xatirələr”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
3. Pərvin. “Sevdim səni”. Esselər. “XAN” nəşriyyatı.
4. Rövşən Abdullaoğlu. “Bu şəhərdə kimsə yoxdur”. Roman. “Qədim Qala” nəşriyyatı.
5. Salam Qədirzadə. “Qış gecəsi”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
6. Rövşən Abdullaoğlu. “Relslər üzərində uzanmış adam”. Roman. “Qədim Qala” nəşriyyatı.
7. Cəlil Məmmədquluzadə. “Xatiratım”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
8. Dədə Qorqud. Dastan. “Hədəf” Nəşrləri.
9. Varis. “Əzilmiş fotoşəkillər”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri.
10. Elxan Elatlı. “Məhəbbətin gizli kodu”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı.
11. Dilqəm Əhməd. “Mühacirlərin dönüşü”. Araşdırma. “Teas Press” nəşriyyat evi.
12. Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi”. Xəmsə. “Hədəf” Nəşrləri.
13. Cəmşid Əmirov. “Brilyant məsələsi”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
14. Dimes Hak. “Şah Xətai: Şiə, Səfəvi, yoxsa qızılbaş?”. Araşdırma. “XAN” nəşriyyatı.
15. Elxan Elatlı. “On dördüncü adam”. Roman. “Teas Press” nəşriyyat evi.
16. Əzizə Cəfərzadə. “Bakı 1501”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
17. Sona Cabbarlı. “Onu kim unudar”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
18. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “İki od arasında”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
19. Məmməd Səid Ordubadi. “Qılınc və qələm”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
20. İlham Tumas. “Dünyanın gizli ocağı Vatikan”. Araşdırma. “XAN” nəşriyyatı.
21. Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
22. Məsudə Cabbar. “Oynadığımız son oyun”. Kitab Klubu.
23. Tamerlan İsmayılzadə. “Canparəm”. Esselər. “XAN” nəşriyyatı.
24. Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
25. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “Studentlər”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
26. İsa Muğanna. “Məhşər”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
27. Şəmil Sadiq. “Odərlər”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
28. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “Bir cavanın dəftəri”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
29. Səməd Vurğun haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
30. Üzeyir Hacıbəyli haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
31. Əzizə Cəfərzadə. “Bakı rüzgarı”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
32. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. “Qələm” nəşriyyatı.
33. Müşfiq XAN. “Sonuncu hədiyyə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
34. Müşfiq XAN. “Yalnızlığın bal ayı”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
35. Rövşən Abdullaoğlu. “Çətin olsa da həyat davam edir”. Roman. “Qədim Qala” nəşriyyatı.
36. Rüstəm Behrudi. “Şaman duasından dar ağacına”. Şeirlər. “XAN” nəşriyyatı.
37. Salam Qədirzadə. “Sevdasız aylar”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
38. Sevinc Elsevər. “Donu qırmızı”. Roman və hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
39. Dilqəm Əhməd. “Fərqlilər”. Araşdırma. “Teas Press” nəşriyyat evi.
40. İsa Muğanna. “İdeal”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
41. Nizami Gəncəvi. “Leyli və Məcnun”. Xəmsə. “Hədəf” Nəşrləri.
42. Almas İldırım haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
43. Salam Qədirzadə. “Kəndimizdə bir gözəl var”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
44. Əliağa Şıxlinski haqqında xatirələr. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
45. Həsən Seyidbəyli. “Cəbhədən cəbhəyə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
46. Məmməd Səid Ordubadi. “Həyatım və mühitim”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
47. Əzizə Cəfərzadə. “Gülüstandan öncə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
48. Fridrix Bodenştedt. “Mirzə Şəfi haqqında xatirələr”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
49. Nizami Gəncəvi. “İsgəndərnamə”. Xəmsə. “Hədəf” Nəşrləri.
50. Nargis. “Beklenen dolunay”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.

Ən çox satılan tərcümə ədəbiyyatı:

1. Qriqori Petrov. “Ağ zanbaqlar ölkəsi”. “XAN” nəşriyyatı.
2. Co Navarro, Marvin Karlins. “Bədən dili”. “XAN” nəşriyyatı.
3. Artur Konan Doyl. “Son hadisə”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
4. Fridrix Nitsşe. “Dəccal”. “XAN” nəşriyyatı.
5. Artur Konan Doyl. “Polkovnikin ölümü”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
6. Artur Konan Doyl. “Gümüşü şimşək”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
7. Ziqmund Freyd. “Bir illüziyanın gələcəyi”. “XAN” nəşriyyatı.
8. Artur Konan Doyl. “Detektiv ölüm yatağında”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
9. Artur Konan Doyl. “Boskomb vadisinin sirri”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
10. Artur Konan Doyl. “Subay zadəgan”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
11. Hüseyn Nihal Atsız. “Bozqurdlar ölür, dirilir”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
12. Paula Hokins. “Qatardakı qız”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
13. Banin. “Qafqaz günləri”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
14. Brian Treysi. “Siz dəyərlisiniz”. “XAN” nəşriyyatı.
15. Entoni Robinz. “İçindəki divi oyat”. “XAN” nəşriyyatı.
16. Xalid Hüseyni. “Çərpələng uçuran”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
17. Robert Kiosaki. “Varlı ata, Kasıb ata”. “Qanun” nəşriyyatı.
18. Teodor Drayzer. “Amerika faciəsi”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
19. Piter Ceyms. “Ölüm qədər sadə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
20. Fərəh Pəhləvi. “Xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı.
21. Orhan Pamuk. “Qırmızısaçlı qadın”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
22. Hüseyn Nihal Atsız. “Ruh adam”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
23. Fyodor Dostayevski. “Yeraltından qeydlər”. “Qanun” nəşriyyatı.
24. Pərinuş Sənii. “Mənim payım”. “Qanun” nəşriyyatı.
25. Paulo Koelyo. “Kimyagər”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
26. Piter Kouter. “İnandırmaq və təqdim etmək”. “XAN” nəşriyyatı.
27. Andrey Kosenko. “İdeal yaddaş üçün 5 addım”. “XAN” nəşriyyatı.
28. Xalid Hüseyni. “Min möhtəşəm günəş”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
29. Cek London. “Hekayələr”. “XAN” nəşriyyatı.
30. Stiven Hokinq. “Zamanın daha qısa tarixi”. Elmi-kütləvi. “Parlaq İmzalar” nəşriyyatı.
31. Riçard Kapuçinski. “Şahənşah”. “Fikir Sexi” nəşriyyatı.
32. Corc Oruell. “1984”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
33. Orhan Qaravəli. “Tanıdığım Nazim Hikmət”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
34. Harriyet Biçer Stou. “Tom dayının daxması”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
35. Əziz Nesin. “Damda dəli var”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı.
36. Allan və Barbara Piz. “Bədən dili”. “Qanun” nəşriyyatı.
37. Deyl Kornegi. “Dostları necə qazanmalı və insanlara necə təsir etməli?”. “Qanun” nəşriyyatı.
38. Dmitriy Qluxovski. “Metro 2033”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
39. Svetlana Alekseyeviç. “Müharibə qadın simalı deyil”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
40. Aqata Kristi. “On zənci balası”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
41. Harvard Biznes Məktəbi. “Karyeranı yönəltmək”. “Hədəf” Nəşrləri.
42. Mixail Bakunin. “Tanrı və dövlət”. “XAN” nəşriyyatı.
43. Napaleon Hill. “Düşün və varlan”. “Qanun” nəşriyyatı.
44. Harvard Biznes Məktəbi. “Rəhbərliyi idarə etmək”. “Hədəf” Nəşrləri.
45. Falih Rıfkı Atay. “Atanız Atatürk”. Xatirə. “XAN” nəşriyyatı.
46. Viktor E.Frankl. “İnsanın məna axtarışı”. “Harmoniya” Psixologiya Mərkəzi.
47. Aqata Kristi. “Şərq ekpresində qətl”. “Alatoran” yayınları.
48. Mumin Sekman. “Hər şey səninlə başlar”. “Qanun” nəşriyyatı.
49. Yuval Noah Harari. “Sapiens. Bəşəriyyətin qısa tarixi”. “Qanun” nəşriyyatı.
50. Fyodor Dostoyevski. “Cinayət və cəza”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.

Ən çox satılan uşaq ədəbiyyatı:

1. Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”. Roman. “Parlaq imzalar” nəşriyyatı.
2. Qasım bəy Zakir. “Hekayə və təmsillər”. “Hədəf” Nəşrləri.
3. Qasım bəy Zakir, “Uşaqların baharı”. “Hədəf” Nəşrləri.
4. “Koroğlu”, uşaqlar üçün işlənmiş versiya. “Hədəf” Nəşrləri.
5. “Nağıllar”. Hecalı. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı.
6. “Dahilərdən 30 nağıl”. “Qələm” nəşriyyatı.
7. Canni Rodari. “Celsomino yalançılar ölkəsində”. Roman. “Alatoran” yayınları.
8. Kayum Nasiri. “Əbuəlisina”. “Hədəf” Nəşrləri.
9. Harper Li. “Bülbülü öldürmək”. Roman. “Bakumoz” nəşriyyatı.
10. Anna Qavalda. “35 kiloqram ümid”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri.
11. Ernest Seton-Tompson. “Heyvanlar haqqında hekayələr”. “Hədəf” Nəşrləri.
12. Jostein Gaarder. “Sofinin dünyası”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
13. Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
14. “Nağıllar”. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı.
15. Nazilə Cavadbəyli. “Balaca qırmızı balıq”. Roman. “XAN” nəşriyyatı.
16. Mark Tven. “Şahzadə və dilənçi”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
17. Viktor Hüqo. “Səfillər”, uşaqlar üçün işlənmiş versiya. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
18. Səməd Behrəngi. “Balaca qara balıq”. “Qanun” nəşriyyatı.
19. Jül Vern. “Sirli ada”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
20. Coan Roulinq. “Harri Potter və sirlər otağı”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
21. Coan Roulinq. “Harri Potter və Azkaban məhbusu”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
22. Coan Roulinq. “Harri Potter və Olov qədəhi”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
23. Robert Louis Stevenson. “Dəfinələr adası”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
24. Astrid Linqdren. “Uzuncorab Peppi”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
25. Coan Roulinq. “Harri Potter və fəlsəfə daşı”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
26. Jül Vern. “Kapitan Qrantın uşaqları”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
27. Çarlz Dikkens. “Oliver Tvistin macəraları”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
28. Astrid Linqdren. “Balaca və Karlson”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
29. “Çil toyuq və siçan balaları”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
30. Aleksandr Balyayev. “Amfibiya adam”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
31. “Göyçək Fatma”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
32. Daniel Defo. “Robinzon Kruzo”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
33. Hans Xristian Anderson. “Nağıllar”. “Qanun” nəşriyyatı.
34. Qrim qardaşları. “Sehrli nağıllar”. “Qanun” nəşriyyatı.
35. “Azərbaycan nağılları”. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı.
36. “Heraklın 12 qoçaqlığı”. “Altun” nəşriyyatı.
37. “Basat və Təpəgöz boyu”. “Hədəf” Nəşrləri.
38. “Bamsı Beyrəyin əsirlikdən qaçması boyu”. “Hədəf” Nəşrləri.
39. “Yeni Uşaq Ensiklopediyası”. “Qanun” nəşriyyatı, “Əli və Nino” nəşriyyatı.
40. Herbert Uells. Hekayələr. “Altun” nəşriyyatı.
41. Conatan Svift. “Qulliverin səyahəti”. Roman. “Altun” nəşriyyatı.
42. Mark Tven. “Tom Soyyerin macəraları”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı.
43. Vladimir Suteyev. “Alma”. “Altun” nəşriyyatı.
44. “Mənim ilk nağıllarım”. “Alatoran” yayınları.
45. Jül Vern. “On beş yaşlı kapitan”. “Altun” nəşriyyatı.
46. Hektor Malo. “Ailəsiz”. “Qanun” nəşriyyatı.
47. Mikayıl Müşfiq. “Şəngül, Şüngül, Məngül”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
48. “Cırtdan”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
49. “Ələddinin sehrli çırağı”. Nağıl. “Altun” nəşriyyatı.
50. Mark Tven. “Heklberri Finnin macəraları”. “Altun” nəşriyyatı.

Yenililklər
05.05.18
Şəmil Sadiq - Qəzetbaz
04.05.18
Bu il ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı verilməyəcək
04.05.18
Qanundan yeni kitab - Artur Şopenhauer
03.05.18
Bakı Mühəndislik Universitetində Kamal Abdulla ilə görüş keçirildi
30.04.18
Serbiyada Kamal Abdullanın “Deyəsən, Platon xəstələnib” kitabının təqdimatı keçirilib
30.04.18
Qazax şairi Mağcan Cumabayın şeirlər kitabının təqdimatı olub
27.04.18
Kiyumərs İslami - Şəhər yeri; maddi-mədəni varlığımız
27.04.18
“İmperiyanın son yazarı” kitabı Çingiz Aytmatovun 90 illiyinə həsr olunub
27.04.18
Yazıçı Firuz Mustafanın “Rəqs” hekayəsi Daşkənddə çap olunub
26.04.18
Elçin Hüseynbəyli - Qayçı
26.04.18
Yavuz Akpınara Ədəbiyyat İnstitutunun "İlin alimi" mükafatı təqdim edildi
26.04.18
Fərid Hüseyn Kazanda Ana Dili Bayramında iştirak edir
24.04.18
Vasif Əlihüseyn - Çoxu da çaş-baş qalmışdı ki, qız gəlin köçür, bəs oğlan niyə ağlayır?!
24.04.18
Azərbaycan IV Tbilisi Beynəlxalq Müəllif Mahnıları Festivalında təmsil olunacaq
24.04.18
Tələbələr Qan Turalının əsərini müzakirə etdilər - Fotolar
23.04.18
Beynəlxalq Kitab Günüdə “Don Kixot” əsərindən bir hissə Azərbaycan dilində səsləndirilib
23.04.18
“Cümhuriyyət-100” hekayə müsabiqəsi - Qısa siyahı
23.04.18
Sona Vəliyevanın “Qar ətri” kitabı ingilis dilində
20.04.18
Zahirəddin Məhəmməd Babur XVI əsr özbək ədəbiyyatı
20.04.18
Elif Şafakdan yeni kitab
20.04.18
İMAGİNE tolerantlıq festivalı keçiriləcək
19.04.18
Səlim Babullaoğlu oxucularla görüşəcək
18.04.18
Səxavət Sahil - Servantes yoxsa Tolstoy?
18.04.18
"Azərbaycan aşıq sənəti" kitabının təqdimatı olub
18.04.18
Elçin İmanov - Nitsşenin böyük psixoloq adlandırdığı Dostoyevski
17.04.18
Vasif Əlihüseyn - Hər sabah yolları süpürən anam
17.04.18
Simran Qədimin "Hesab vaxtı" romanı çap olunub
17.04.18
“İkimizin hekayəsi” kitabının imza günü keçirildi
16.04.18
"Qanun"da Den Braun, Milan Kundera, Sun Tzun və Viktor Hüqonun kitabları çap olunub
16.04.18
Əli Babazadə - Nihilist və maymaq göyərçinlər
16.04.18
Orfoqrafiya qaydalarına ciddi və elmi şəkildə yanaşaq, qərəzdən uzaq olaq
16.04.18
Anar - Türkmən xalqının milli şairi
16.04.18
“Nar bağı” filmi beynəlxalq festivalda
16.04.18
Ədəbiyyat İnstitutu Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi ilə əməkdaşlığa başlayır
12.04.18
Antonio Tabukki - Fernandu Pesoanın son üç günü (3)
12.04.18
Günel İmranın "Ömər” adlı yeni romanı çap olunub
12.04.18
Nə düşünürsən, ölmüş İsam mənim? - Migel de Unamuno
10.04.18
“Səməd Vurğunun ev-muzeyi” adlı albom işıq üzü gördü
10.04.18
Bütün zamanların ən yaxşı kitabları seçildi - SİYAHI
10.04.18
Qurban Yaquboğlunun "Mən yoxam" kitabı təqdim olundu
©2012 Avanqard.net Muəllif hüquqları qorunur. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.